Tved Kirke


Tved Kirkebakke 12A, Tved, 8420 Knebel
Kirken er åben mandag til lørdag fra kl. 8-16.
Kirken kan dog være lukket pga. kirkelige handlinger.

>> Læs mere

Tved Kirke ligger på en bakkeskråning tæt på Knebel Vig, ca. ½ km. nord for landsbyen Tved. Man mener, at kirken er den ældste kirke på Mols, opført i første halvdel af 1100-tallet. Kirken er endvidere den største kirke på Mols, med ca. 200 faste siddepladser.

Bygningen er hvidkalket, og både skibet og koret er tækket med bly. Kirken er “kullet”, dvs. at den mangler tårn, hvad der er et særsyn på Mols. Dér, hvor man skulle forvente at finde tårnet, altså mod vest, er der opført et stort kapel, som er tegldækket. Dette er kapel er muligvis det underste af et tidligere tårn. I 1940-42 gav man kirken en grundig restaurering, og under arbejdet med at lægge et nyt gulv stødte man på en gammel krypt, der har været brugt til begravelser af den gamle adelsslægt fra Kvelstrup og Isgård.

1984-94 blev kirken grundigt istandsat indvendigt, og til dels ført tilbage til det udseende, den
havde før restaureringen i 1940´rne. Kirkens orgel er fra 1965, men blev takket være en donation
fra Tved Sparekasses Fond udvidet med 5 ekstra stemmer og et ekstra manual i 2013.

Arealerne rundt om Tved Kirke blev fredet i 1981. Fredningen blev gennemført både af kulturhistoriske og af landskabelige grunde. Man ønskede at bevare det specielle miljø omkring kirken og den store, velbevarede præstegård.

Kirken er omdrejningspunkt for gudstjenester og arrangementer for områdets beboere og feriegæster.

>> Find vej