Ind- og udmelding


Man bliver medlem af Den danske Folkekirke ved dåb. De fleste danskere bliver døbt som spæde, men dåb kan finde sted i en hvilken som helst alder.
 
Ønskes dåb, henvender man sig til den præst, man ønsker skal foretage dåben.
 
I dag er ca. 75 % af den samlede befolkning i Danmark medlemmer af Folkekirken. Ser man alene på den etnisk danske befolkning, er medlemsprocenten ca. 86.
 
Ønsker man at udmelde sig af Folkekirken, sker dette ved personlig eller skriftlig henvendelse til sognepræsten i bopælssognet.
 
Ved udmeldelsen frasiger man sig retten til gejstlig betjening i forbindelse med eksempelvis bryllup og begravelse.
 
Man kan heller ikke gratis få gravsted på folkekirkens kirkegårde. Man har ret til at blive begravet her, hvis man bor i sognet, men må så betale for gravsted og gravkastning eller nedsættelse af urne.
 
Priser fremgår af listen under ”Kirkegårde”.
 
Ønsker man at genindmelde sig i Folkekirken, kan dette ske ved henvendelse til en hvilken som helst præst, ansat i Folkekirken. Henvendelse sker dog almindeligvis til sognepræsten i bopælssognet.