Præster


På Mols og Helgenæs har vi to sognepræster.

Præsterne træffes ikke på mandage, og når de har ferier.

Se aktuelle ferier/fridage >>KLIK HER

Præsternes friweekender og ferier:

Anne Hanson:
Friweekend: 6.-7. april, 11.12. maj. 8.-9. juni. Ferie i ugerne: 30, 31, 32 og 33
Sognepræst Gorm Ridder-Jensen passer embedet, tlf. 29 38 35 52.

Gorm Ridder-Jensen:
Friweekend 13.-14. april, 4.-5. maj, ferie i ugerne 18, 27, 28, 29.
Anne Hanson passer embedet, tlf. 20 14 50 23.

Agri-Egens-Knebel-Rolsø Pastorat:

Sognepræst
Anne Louise Lindström Hanson

Agri Præstegård
Gildespollen 3
8420 Knebel
Tlf. 20 14 50 23
E-mail: anlh@km.dk

Anne Hanson er født i 1978 og har været præst siden 2011, først i Haslund-Ølst Pastorat med 25% tilknytning til Randers Arresthus og fra 2018-2020 som sogne- og pilgrimspræst i Maribo Domsogn og Lolland-Falster Stift.

Anne havde tre måneders studieorlov under vinteren 2020, der mundede ud i en rapport med titlen ”Maribo: Et særligt pilgrimscentrum på vejen. Et studie i forholdet mellem pilgrimsvandringens relevans i dag og Maribo som klosterby”.

Herudover tager Anne gerne ud og fortæller om følgende emner:

  • Den Hellige Birgitta af Vadstena
  • Pilgrimsbevægelsen før og nu / pilgrim i det nære / de syv pilgrimsord
  • Når straf bliver til omsorg.
  • Om fængselsstraf, forsoning og accept.

Tved-Helgenæs-Vistoft Pastorat:

Sognepræst Gorm Ridder-Jensen

Tved Præstegård
Tved Kirkebakke 14
8420 Knebel
Tlf.: 29 38 35 52
E-mail: grj@km.dk

Gorm er født i 1991 og har været præst i Tved, Helgenæs og Vistoft sogne siden 2020. 
Det er for Gorm en stor glæde at være præst i et pastorat, hvor kirken har de dybeste rødder med en lang historie og samtidig stiller sig frit og åbent overfor fremtiden. 

Menneskets liv er spændt ud imellem det fælles og det personlige, det abstrakte og det konkrete og det store og det små. Og det er lige der, midt i livet, at kirken har sit væsen og sit virke. Dér, hvor livet er smukkest, men også kan gøre allermest ondt. 

Du er altid velkommen til at kontakte Gorm på mail og telefon eller komme forbi i præstegården i Tved.