Navneændring


Du kan søge om at ændre dit eget eller dit barns fornavn, mellemnavn eller efternavn på www.borger.dk/familie og børn/navne og navneændring. Herfra får sognepræsten/kirkekontoret automatisk besked og kan herefter foretage registreringen.

Det er dog en forudsætning, at du har forældremyndigheden over det barn, du ansøger om navneændring for.

Der er indført et gebyr på 518 kr. for alle navneændringer, bortset fra navneændringer i forbindelse med vielser. Gebyret tilfalder IKKE kirken eller præsten.

Sognepræsten må ikke registrere en navneændring, før gebyret er betalt.

Ønsker du yderligere vejledning, kan du henvende dig til sognepræsten.