Kirkerne på Mols og Helgenæs

Agri Kirke

Egens Kirke

I

I

Tved Kirke

Tved Kirkebakke 12A, Tved, 8420 KnebelKirken er åben mandag til lørdag fra kl. 8-16.Kirken kan dog være lukket pga. kirkelige handlinger. 

Fotos: Claes HvidbakFotos: Claes HvidbakFotos: Claes HvidbakFotos: Claes HvidbakFotos: Claes HvidbakFotos: Claes HvidbakFotos: Claes Hvidbak21 - 7<>

 

 • >> LÆS MERE

  Tved Kirke ligger på en bakkeskråning tæt på Knebel Vig, ca. ½ km. nord for landsbyen Tved. Man mener, at kirken er den ældste kirke på Mols, opført i første halvdel af 1100-tallet. Kirken er endvidere den største kirke på Mols, med ca. 200 faste siddepladser.

   

  Bygningen er hvidkalket, og både skibet og koret er tækket med bly. Kirken er "kullet", dvs. at den mangler tårn, hvad der er et særsyn på Mols. Dér, hvor man skulle forvente at finde tårnet, altså mod vest, er der opført et stort kapel, som er tegldækket. Dette er kapel er muligvis det underste af et tidligere tårn. I 1940-42 gav man kirken en grundig restaurering, og under arbejdet med at lægge et nyt gulv stødte man på en gammel krypt, der har været brugt til begravelser af den gamle adelsslægt fra Kvelstrup og Isgård.

   

  1984-94 blev kirken grundigt istandsat indvendigt, og til dels ført tilbage til det udseende, den

  havde før restaureringen i 1940´rne. Kirkens orgel er fra 1965, men blev takket være en donation

  fra Tved Sparekasses Fond udvidet med 5 ekstra stemmer og et ekstra manual i 2013.

   

   Arealerne rundt om Tved Kirke blev fredet i 1981. Fredningen blev gennemført både af kulturhistoriske og af landskabelige grunde. Man ønskede at bevare det specielle miljø omkring kirken og den store, velbevarede præstegård.

   

  Kirken er omdrejningspunkt for gudstjenester og arrangementer for områdets beboere og feriegæster.

   

Knebel Kirke

Rolsø

Vrinners Kirke

Tved Kirke

Helgenæs Kirke

Vistoft Kirke

I

I

I

I

I

Skriv til web@master

Agri Kirke

Sognevejen 2 Agri

8420 Knebel

Egens Kirke

Kirketoften 3 Egens
8410 Rønde

 

Knebel Kirke

Knebel Bygade 72 Knebel

8420 Knebel

Vrinners Kirke

Bygade 2

Vrinners

8420 Knebel

Tved Kirke

Kirkebakke 12

Tved

 8420 Knebel

Helgenæs Kirke

Brøsbjergvej 12 Stødov

8420 Knebel

Vistoft Kirke

Søndre Molsvej 25 Vistoft

8420 Knebel