Kirkerne på Mols og Helgenæs

Agri Kirke

Egens Kirke

I

 

 

FORSIDE––––––––––––––––––––––––––PRÆSTER––––––––––––––––––––––––––MEDARBEJDERE––––––––––––––––––––––––––MENIGHEDSRÅD––––––––––––––––––––––––––KIRKEGÅRDE––––––––––––––––––––––––––IND- OG UDMELDING––––––––––––––––––––––––––FØDSEL, DÅB,BRYLLUP OG DØD MM.––––––––––––––––––––––––––NAVNEÆNDRING––––––––––––––––––––––––––NÅR LIVET GØR ONDT––––––––––––––––––––––––––BØRN OG UNGE––––––––––––––––––––––––––KIRKEKOR––––––––––––––––––––––––––KIRKEBLAD––––––––––––––––––––––––––

I

Præster

På Mols og Helgenæs har vi to sognepræster.

Præsterne træffes ikke på mandage, og når de har ferier.

SE AKTUELLE FERIER/FRIDAGE  >>KLIK HER Præsternes friweekender og ferier: Anne Hanson:Anne Hanson: Fri 23.-25. september.Vikar Katja Stritzinger passer embedet, tlf. 23 20 20 37. Fri 22.-23. oktober
(ingen bagvagt).
 Gorm Ridder-Jensen:Barsel 4. juli til 3. oktober. Vikar Katja Stritzinger passer embedet, tlf. 23 20 20 37.Ferie 4. oktober til 1. november. Anne Hanson passer embedet, tlf. 20 14 50 23.. 

 

Agri-Egens-Knebel-Rolsø Pastorat:

Sognepræst
Anne Louise Lindström Hanson

Agri Præstegård
Gildespollen 3
8420 Knebel
Tlf. 20 14 50 23
E-mail: anlh@km.dk


Anne Hanson er født i 1978 og har været præst siden 2011, først i Haslund-Ølst Pastorat med 25% tilknytning til Randers Arresthus og fra 2018-2020 som sogne- og pilgrimspræst i Maribo Domsogn og Lolland-Falster Stift.

Anne havde tre måneders studieorlov under vinteren 2020, der mundede ud i en rapport med titlen ”Maribo: Et særligt pilgrimscentrum på vejen. Et studie i forholdet mellem pilgrimsvandringens relevans i dag og Maribo som klosterby”.

Herudover tager Anne gerne ud og fortæller om følgende emner:

· Den Hellige Birgitta af Vadstena

· Pilgrimsbevægelsen før og nu / pilgrim i det nære / de syv pilgrimsord

· Når straf bliver til omsorg.
Om fængselsstraf, forsoning og accept.

 

 

 

Tved-Helgenæs-Vistoft Pastorat:

Sognepræst

Gorm Ridder-Jensen

Tved Præstegård

Tved Kirkebakke 14

8420 Knebel

Tlf.: 29 38 35 52

E-mail: grj@km.dk

 

Jeg er født i 1991, og pr. 15. september 2020 er jeg sognepræst i Tved-Helgenæs-Vistoft pastorat.

Menneskets liv er spændt ud imellem det fælles og det personlige, det abstrakte og det konkrete og det store og det små – og sådan ser jeg også min rolle som ny præst på Mols og Helgenæs: Jeg skal formidle kristendommens universelle og tidløse sandheder på en måde, så de kan komme forståeligt til udtryk på en konkret og lokal facon lige her og lige nu på Mols og Helgenæs anno 2020. Og det vil jeg forsøge på igennem alle de forskellige slags arrangementer og menneskelige møder, som man kan tænke sig.

Jeg håber, vi ses!

 

 

 

Knebel Kirke

Rolsø

Vrinners Kirke

Tved Kirke

Helgenæs Kirke

Vistoft Kirke

I

I

I

I

I

Skriv til web@master

Agri Kirke

Sognevejen 2 Agri

8420 Knebel

Egens Kirke

Kirketoften 3 Egens
8410 Rønde

 

Knebel Kirke

Knebel Bygade 72 Knebel

842a0 Knebel

Vrinners Kirke

Bygade 2

Vrinners

8420 Knebel

Tved Kirke

Kirkebakke 12

Tved

 8420 Knebel

Helgenæs Kirke

Brøsbjergvej 12 Stødov

8420 Knebel

Vistoft Kirke

Søndre Molsvej 25 Vistoft

8420 Knebel